EDUKACJA

Język Angielski

Plusy modułu językowego: 

  • Dzieci poznają kilkaset słówek: kolory, liczebniki, nazwy ubrań, zwierząt czy roślin
  • Komunikaty od lektora – pozwalają przyswoić brytyjski akcent
  • Motywujące niespodzianki
  • Zmiana języka w dowolnym momencie – dziecko nie odczuwa zmęczenia
  • dzieci rozwijają umiejętności takie jak: słuchanie i rozumienie, będące świetną bazą do dalszej nauki w szkole.

Program „Baby Beetles"
dla grup żłobkowych

Multimedialny Program „Akademia Umysłu Junior EDU” dla grup przedszkolnych

Zajęcia w języku angielskim prowadzone są z programem Baby Beetles. Dziecko poznaje 160 angielskich słów i zwrotów. Poziom początkowy Baby Beetles z łatwością pozwala dziecku osłuchać się z językiem obcym oraz wejść na ścieżkę wiodącą ku dwujęzyczności.

Zapewniamy: zeszyty ćwiczeń, karty zadaniowe, maty edukacyjne, gry oraz plansze anglojęzyczne.

[Zgodność z podstawą programową MEN i metodami wychowania dwujęzyczności]

Postaw na lepszy rozwój! Program umożliwia dziecku poznawanie języka angielskiego w sposób naturalny. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zawierające elementy obrazu, dźwięku i ruchu, a przy tym stanowią świetną okazję do zabawy!

Zapewniamy: 80 multimedialnych gier edukacyjnych, karty pracy, maty edukacyjne.