Zadania naszego przyszłego OPIEKUNA DZIECIĘCEGO

– opieka nad dziećmi do lat 3
– prowadzenie zabaw i zajęć edukacyjnych
– przygotowywanie planów dydaktyczno-wychowawczych

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych małych podopiecznych. Dlatego poszukujemy OPIEKUNA o kwalifikacjach zgodnych z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Szukamy właśnie CIebie, jeśli:

– nauczycielem wychowania przedszkolnego
– nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej
– pedagogiem opiekuńczo-wychowawczego
– pedagogiem społeczno-wychowawczego
– pedagogiem wczesnej edukacji
– terapeutą pedagogicznym
– osobą po kursie opiekunki dziecięcej
– pielęgniarką
– położną

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
– wczesne wspomaganie rozwoju
– wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
– edukacja prorozwojowa,
pedagogika małego dziecka
– psychologia dziecięca
– psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
– psychologia wychowawcza

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość języka angielskiego (certyfikat lub ukończone studia językowe).

Termin rozpoczęcia pracy- Grudzień 2019 !

Jeśli chcesz stać się częścią naszego teamu, pozwól nam zapoznać się z Twoim CV. ✉️
Adres mailowy: biuro@odkrywcy.org